พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุดเยือนต่างประเทศ

ภาพปก ชื่อพระราชนิพนธ์ รายละเอียด
ชมช่อมาลตี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่าง ๒ - ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๗ พิมพ์ครั้งแรกปกแข็ง เมื่อเมษายน พ.ศ.๒๕๒๘ ราคา ๓๐๐ บาท
ย่ำแดนมังกร เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรก ระหว่าง ๑๒ - ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๔ พิมพ์ครั้งแรกปกแข็ง เมื่อธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๔ ราคา ๓๐๐ บาท และพิมพ์ซ้ำอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีนาคม พ.ศ.๒๕๒๕ ฉบับพ็อกเก็ตบุ๊คพิมพ์ซ้ำ ๓ ครั้ง ครั้งหลังสุดเมื่อธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๘ ราคา ๑๙๐ บาท เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาระดับอุดมศึกษา ปกแข็งฉบับแปลภาษาจีนโดย ดร.สารสิน วีระผล และคณะ พิมพ์เมื่อธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๕ ราคา ๓๐๐ บาท
ทัวร์น้องโจ้ เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๗ ต่อจากอินโดนีเซีย (ชมช่อมาลตี) พิมพ์ครั้งแรกปกแข็ง เมื่อสิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๘ ราคา ๓๐๐ บาท

Pages