พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุดเยือนต่างประเทศ

ภาพปก ชื่อพระราชนิพนธ์ รายละเอียด
ลุยป่าฝ่าฝน เสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงกัวลาลัมเปอร์และรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย ระหว่าง ๑๑ – ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๗ ปกแข็งพิมพ์เมื่อสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ราคา ๓๕๐ บาท พ็อกเก็ตบุ๊คพิมพ์เมื่อตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ราคา ๑๐๐ บาท พิมพ์ซ้ำเมื่อกันยายน ๒๕๔๒ ราคา ๑๐๐ บาท
เยือนถิ่นอินเดียนแดง เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่าง ๖ – ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ทอดพระเนตรกิจการและสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. รัฐแมรี่แลนด์เวอร์จิเนีย แมสซาชูเสตส์ แอริโซนา แคลิฟอร์เนีย และฮาวาย ปกแข็งพิมพ์เมื่อสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ราคา ๕๐๐ บาท ฉบับพ็อกเก็ตบุ๊คพิมพ์เมื่อตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ราคา ๑๐๐ บาท
อนัมสยามมิตร เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่าง ๑๗ – ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๖ ฉบับปกแข็งพิมพ์เมื่อกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ราคา ๕๐๐ บาท ฉบับพ็อกเก็ตบุ๊คพิมพ์เมื่อตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ราคา ๑๐๐ บาท
ม่วนซื่นเมืองลาว เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ๔ ครั้ง ครั้งแรกเพื่อทอดพระเนตรเมืองปากเซ เมื่อ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ครั้งที่ ๒ ทรงประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินที่เวียงจันทน์และทอดพระเนตรกิจการและสถานที่ต่าง ๆ ที่แขวงเชียงขวาง แขวงหลวงพระบาง แขวงพงสาลี ระหว่าง ๑๖ – ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ครั้งที่ ๓ ตามเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไปทรงร่วมพิธีฌาปนกิจศพท่านไกสอน พมวิหาน อดีตประธานประเทศ เมื่อ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๕ และครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๖ เพื่อทรงประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินและทอดพระเนตรกิจการและสถานที่ต่าง ๆ ในแขวงเวียงจันทน์ หลวงพระบาง บอลิคำไซ และคำม่วน พิมพ์ครั้งแรกเมษายน พ.ศ. ๒๕๓๗ ปกแข็ง ราคา ๕๐๐ บาท พ็อกเก็ตบุ๊ค ราคา ๑๐๐ บาท พ็อกเก็ตบุ๊คพิมพ์ซ้ำเมื่อ กันยายน ๒๕๔๒ ราคา ๑๕๐ บาท
ไอรักคืออะไร เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศมองโกเลีย ระหว่าง ๓ – ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ปกแข็งพิมพ์ครั้งแรกเมื่อธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ราคา ๕๐๐ บาท พ็อกเก็ตบุ๊คพิมพ์เมื่อมกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ราคา ๑๐๐ บาท
เขมรสามยก เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศกัมพูชา ๓ ครั้ง จึงทรงตั้งชื่อว่า “เขมรสามยก” ครั้งแรกระหว่าง ๒๕ – ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖ และครั้งที่ ๓ ระหว่าง ๑๒ – ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖ พิมพ์ครั้งแรกเมื่อกันยายน พ.ศ. ๒๕๓๖ ปกแข็ง ราคา ๕๐๐ บาท พ็อกเก็ตบุ๊ค ราคา ๑๐๐ บาท ปกแข็งพิมพ์ซ้ำเมื่อกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๗ ราคาคงเดิม
ทวิภาคสัญจร พระราชนิพนธ์เรื่องนี้แบ่งเป็น ๒ ภาค ภาค ๑ เป็นเรื่องของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศฝรั่งเศส ระหว่าง ๑๖ – ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ในวโรกาสทรงร่วมงานฉลองวันพระราชสมภพครบรอบ ๑๐๐ ปีสมเด็จพระบรมราชชนก ซึ่งองค์การยูเนสโกจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ในกรุงปารีส ภาค ๒ ทรงบันทึกเรื่องประสบการณ์ในงานเอกซ์โปที่เมืองเซวีญา ประเทศสเปน ระหว่าง ๒๙ – ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ พิมพ์ครั้งแรกเมื่อธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ปกแข็ง ราคา ๕๐๐ บาท พ็อกเก็ตบุ๊ค ราคา ๑๐๐ บาท
ป่าสูงน้ำใส เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศบรูไน ระหว่าง ๗ – ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๔ ปกแข็งพิมพ์เมื่อเมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ราคา ๔๐๐ บาท พ็อกเก็ตบุ๊คพิมพ์เมื่อพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ราคา ๑๐๐ บาท
ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศฟิลิปปินส์ในวโรกาสทรงรับรางวัลแมกไซไซ ระหว่างวันที่ ๒๗ สิงหาคม – ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๔ ปกแข็งพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ราคา ๔๐๐ บาท พ็อกเก็ตบุ๊ค พิมพ์เมื่อพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ราคา ๑๐๐ บาท
แกะรอยโสม เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐเกาหลี จีน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ระหว่าง ๑๘ – ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ พิมพ์ครั้งแรกเมื่อธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ปกแข็ง ราคา ๕๐๐ บาท พ็อกเก็ตบุ๊ค ราคา ๑๐๐ บาท

Pages