พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุดเยือนต่างประเทศ

ภาพปก ชื่อพระราชนิพนธ์ รายละเอียด
สวนสมุทร เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน – ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ปกแข็งพิมพ์เมื่อกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ราคา ๔๐๐ บาท พ็อกเก็ตบุ๊คพิมพ์เมื่อกันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ ราคา ๑๕๐ บาท
เบอร์ลินสิ้นกำแพง เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ระหว่าง ๒๑ – ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ปกแข็งพิมพ์เมื่อมีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ราคา ๓๐๐ บาท พ็อกเก็ตบุ๊คพิมพ์เมื่อเมษายน ๒๕๓๙ ราคา ๑๕๐ บาท พิมพ์ซ้ำเมื่อสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ราคาคงเดิม
ใต้เมฆที่เมฆใต้ เสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง ๒๗ กุมภาพันธ์ – ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ปกแข็งพิมพ์เมื่อธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ราคา ๔๐๐ บาท พ็อกเก็ตบุ๊คพิมพ์เมื่อมกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ราคา ๑๕๐ บาท
ข้าวไทยไปญี่ปุ่น เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่น ระหว่าง ๒๓ – ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗ เพื่อทอดพระเนตรกิจการทางด้านการเกษตรและทรงร่วมงาน Japan – IRRI Day โดยทรงบรรยายเรื่องข้าวไทยในที่ประชุมด้วย ปกแข็งพิมพ์เมื่อตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ราคา ๔๕๐ บาท พ็อกเก็ตบุ๊คพิมพ์เมื่อพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘ ราคา ๑๕๐ บาท
ลาวใกล้บ้าน เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่าง ๒๘ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗ ทอดพระเนตรกิจการและสถานที่ต่าง ๆ ที่เวียงจันทน์ แขวงไชยะบุลี เขตพิเศษเชียงฮ่อนหงสา แขวงบ่อแก้ว พิมพ์เมื่อมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ ปกแข็งราคา ๖๐๐ บาท พ็อกเก็ตบุ๊ค ราคา ๑๐๐ บาท
ประพาสอุทยาน เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศอังกฤษ สก็อตแลนด์ และสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่าง ๔ – ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ปกแข็งพิมพ์เมื่อมกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ราคา ๕๐๐ บาท พ็อกเก็ตบุ๊คพิมพ์เมื่อเมษายน พ.ศ. ๒๕๓๘ ราคา ๑๐๐ บาท
แอนตาร์กติกา : หนาวหน้าร้อน เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศนิวซีแลนด์และแอนตาร์กติกา ระหว่าง ๑๗ – ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๖ ปกแข็งพิมพ์เมื่อตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ราคา ๕๐๐ บาท พ็อกเก็ตบุ๊คพิมพ์ครั้งแรกเมื่อมกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ราคา ๑๐๐ บาท พิมพ์ซ้ำเมื่อพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ราคา ๑๕๐ บาท
เกล็ดหิมะในสายหมอก เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งที่ ๓ ระหว่าง ๔ – ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗ คราวนี้เสด็จฯทอดพระเนตรสถานที่ต่าง ๆ ในปักกิ่งและสามมณฑลทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน คือมณฑลเหลียวหนิง จี๋หลินและเฮยหลงเจียง ปกแข็งพิมพ์เมื่อธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ แบ่งเป็น ๕ เล่มชุด เล่ม ๑ ปักกิ่ง เล่ม ๒ เหลียวหนิง เล่ม ๓ จี๋หลิน เล่ม ๔ เฮยหลงเจียง และเล่ม ๕ ภาคผนวก บรรจุกล่อง ราคาชุดละ ๑,๕๐๐ บาท พ็อกเก็ตบุ๊คชุดละ ๕ เล่ม บรรจุกล่องพิมพ์เมื่อเมษายน พ.ศ. ๒๕๓๘ ราคา ๕๐๐ บาท และฉบับแปลเป็นภาษาจีน บริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด จัดพิมพ์และจัดจำหน่าย ปกแข็งเล่มละ ๗๐๐ บาท
แดร๊กคูล่าผู้น่ารัก เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศโรมาเนีย สาธารณรัฐฮังการี สาธารณรัฐออสเตรีย เบลเยียม และสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่าง ๑๓ – ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ปกแข็งพิมพ์เมื่อตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ราคา ๕๐๐ บาท พ็อกเก็ตบุ๊คพิมพ์เมื่อมกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ราคา ๑๐๐ บาท พิมพ์ซ้ำเมื่อกันยายน ๒๕๔๒ ราคา ๑๕๐ บาท
รอยยิ้มหมีขาว เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่าง ๑๓ – ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ปกแข็งพิมพ์เมื่อกันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗ ราคา ๕๐๐ บาท พ็อกเก็ตบุ๊ค พิมพ์เมื่อธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ราคา ๑๐๐ บาท พิมพ์ซ้ำเมื่อกันยายน ๒๕๔๒ ราคา ๑๕๐ บาท

Pages