หยกใส่ร่ายคำ

ชื่อ: 
หยกใส่ร่ายคำ
รูป: 
รายละเอียด: 
พระราชนิพนธ์แปลบทกวีจีน ภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ และอักษรศาสตรบัณฑิต รุ่น ๔๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิมพ์ซ้ำอีกครั้งในปีเดียวกัน