กาลเวลาที่ผ่านเลย

ชื่อ: 
กาลเวลาที่ผ่านเลย
รูป: 
รายละเอียด: 
รวมบทพระราชนิพนธ์ร้อยกรองที่เคยตีพิมพ์มาแล้วในสมุดบันทึก วรรณวาร สมุดโทรศัพท์ สานไมตรี และรวมพระราชนิพนธ์ มณีพลอยร้อยแสง โดยคัดมาเฉพาะที่มีแก่นเรื่องหลากหลาย บทอวยพรวันวิสาขบูชา วันปีใหม่ บทเพลง รวมทั้งบทร้อยกรองที่ทรงได้แนวคิดจากเพลงอังกฤษและฝรั่งเศส และบทร้อยกรองภาษาฝรั่งเศสรวมทั้งสิ้น ๖๐ บท พร้อมมีเกร็ดประวัติของแต่ละบทประกอบด้วย พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยบริษัทหนังสือสุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์ จำกัด