สัปดาห์สบาย ๆ ...ใกล้ชายหาด

ชื่อ: 
สัปดาห์สบาย ๆ ...ใกล้ชายหาด
รูป: 
รายละเอียด: 
เป็นพระราชนิพนธ์บันทึกการเดินทางสำรวจภูมิประเทศ สภาพแวดล้อม และ การปฏิบัติพระราชภารกิจที่เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ระหว่าง ๑๔ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๗ มูลนิธิชัยพัฒนา จัดพิมพ์เมื่อธันวาคม ๒๕๓๗