สมเด็จแม่กับการศึกษา

ชื่อ: 
สมเด็จแม่กับการศึกษา
รูป: 
รายละเอียด: 
เป็นพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ผู้ทรงพระราชนิพนธ์ทรงประสบด้วยพระองค์เอง และเรื่องเก่า ๆ ที่สมเด็จพระราชชนนีทรงเล่าพระราชทานที่ทรงประทับพระทัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษา นับเป็นเรื่องที่หาอ่านได้ยากจากหนังสืออื่น ๆ โรงเรียนจิตรลดาเป็นผู้จัดพิมพ์จำหน่าย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ มีทั้งปกแข็งและพ็อกเก็ตบุ๊ค พิมพ์เมื่อสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕