ฝากฝันกลอนกานท์

ชื่อ: 
ฝากฝันกลอนกานท์
รูป: 
รายละเอียด: 
รวมพระราชนิพนธ์ร้อยกรองขนาดสั้น ๑๖ บท พร้อมด้วยภาพการ์ตูน และ จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ประกอบบทร้อยกรอง ทรงฝากความคิด ความเห็น และจินตนาการเป็นกลอนกานท์ได้อย่างไพเราะ งดงาม เปี่ยมด้วยสุนทรียะ รูปเล่มขนาด ๓๒ หน้ายก ๗๒ หน้า จัดพิมพ์ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ (๒๕๔๓) บริษัทนานมีบุ๊ค จำกัด จัดพิมพ์และจัดจำหน่าย ราคา ๗๕ บาท