ดุจดวงตะวัน

ชื่อ: 
ดุจดวงตะวัน
รูป: 
รายละเอียด: 
รวมบทพระราชนิพนธ์ ปาฐกถา และบทสัมภาษณ์ ที่ให้สารสนเทศเปี่ยมคุณค่าเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นร่มโพธิ์ทองของปวงพสกนิกร รูปเล่มขนาด ๓๒ หน้ายก ๑๔๔ หน้า ปกแข็ง จัดพิมพ์ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๗ (๒๕๔๒) บริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด จัดพิมพ์และจัดจำหน่าย ราคา ๑๙๙ บาท