นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ ๓ ชื่อตัวละคร ชื่อสถานที่ และชื่อปกิณกะ

ชือชุดที่: 
ชุดที่ ๓
ชื่อนามานุกรม: 
ชื่อตัวละคร ชื่อสถานที่ และชื่อปกิณกะ
รายละเอียดและราคา: 
หนังสืออ้างอิงซึ่งรวบรวม ชื่อตัวละคร ชื่อสถานที่ และชื่อปกิณกะ ที่ปรากฏในนามานุกรมวรรณคดีไทยชุดที่ ๑ ชื่อวรรณคดี นำมาจัดทำคำอธิบาย บรรจุในกล่อง จำนวน ๓ เล่ม และภาคผนวก ๑ เล่ม นานมานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ ๓ ชื่อตัวละคร ชื่อสถานที่ และชื่อปกิณกะ จำนวน ๒,๑๖๖ หน้า จำนวน ๔ เล่ม ปกแข็ง บรรจุกล่อง ราคา ๒,๒๐๐ บาท
รูป: