นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ ๑ ชื่อวรรณคดี

ชือชุดที่: 
ชุดที่ ๑
ชื่อนามานุกรม: 
ชื่อวรรณคดี
รายละเอียดและราคา: 
หนังสืออ้างอิงซึ่งรวมคำศัพท์เฉพาะที่เป็น ชื่อวรรณคดีไทย จำนวนกว่า ๓๐๐ เรื่อง มีเนื้อหาโดยสรุปเกี่ยวกับประเภทวรรณคดี ผู้แต่ง สมัยที่แต่งที่มาของเรื่อง รูปแบบคำประพันธ์ เรื่องย่อ และความสำคัญของเรื่อง โดยอาจมีตัวอย่างบทประพันธ์บ้าง รายชื่อดังกล่าวมีทั้งที่เป็นวรรณคดีราชสำนักและวรรณคดีท้องถิ่น นานมานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ ๑ ชื่อวรรณคดี ปกแข็ง จำนวน ๗๐๐ หน้า ราคา ๗๐๐ บาท
รูป: