หวงเหออู่อารยธรรม

ชื่อพระราชนิพนธ์: 
หวงเหออู่อารยธรรม
ภาพปก: 
รายละเอียด: 
เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งที่ ๑๑ ทอดพระเนตรนครสำคัญทางประวัติศาสตร์แถบแม่น้ำหวงเหอ ระหว่างวันที่ ๗ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๓ ปกแข็งพิมพ์เมื่อเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๔ ราคา ๕๐๐ บาท พ็อกเก็ตบุ๊คพิมพ์เมื่อสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ราคา ๑๕๐ บาท