เจียงหนานแสนงาม

ชื่อพระราชนิพนธ์: 
เจียงหนานแสนงาม
ภาพปก: 
รายละเอียด: 
เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งที่ ๙ ทอดพระเนตรดินแดนเจียงหนานอันงดงามลือชื่อ ระหว่างวันที่ ๒ – ๑๔ เมษายน ๒๕๔๒ ปกแข็งพิมพ์เมื่อมีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ราคา ๕๐๐ บาท พ็อกเก็ตบุ๊คพิมพ์เมื่อมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓ ราคา ๑๖๐ บาท