คืนถิ่นจีนใหญ่

ชื่อพระราชนิพนธ์: 
คืนถิ่นจีนใหญ่
ภาพปก: 
รายละเอียด: 
เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนและฮ่องกง ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนายน – ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ทรงร่วมพิธีส่งมอบฮ่องกงคืนแก่จีน เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม อันเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของโลก ปกแข็งพิมพ์เมื่อเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ราคา ๔๐๐ บาท พ็อกเก็ตบุ๊คพิมพ์เมื่อมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ราคา ๑๕๐ บาท และพิมพ์ซ้ำเมื่อสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ราคาเดิม