ลาวเหนือเมื่อปลายหนาว

ชื่อพระราชนิพนธ์: 
ลาวเหนือเมื่อปลายหนาว
ภาพปก: 
รายละเอียด: 
เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ทอดพระเนตรโครงการตามพระราชดำริ สถานศึกษาและสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในแขวงอุดมไซ และแขวงหลวงน้ำทาทางภาคเหนือของลาว ปกแข็งพิมพ์เมื่อกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ราคา ๓๐๐ บาท พ็อกเก็ตบุ๊คพิมพ์เมื่อสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ราคา ๑๐๐ บาท