มหัศจรรย์ทุกวัน

ชื่อพระราชนิพนธ์: 
มหัศจรรย์ทุกวัน
ภาพปก: 
รายละเอียด: 
เสด็จพระราชดำเนินเยือนหมู่เกาะอันดามัน และนิโคบาร์ของอินเดีย ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ปกแข็งพิมพ์เมื่อมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐ ราคา ๓๐๐ บาท พ็อกเก็ตบุ๊คพิมพ์เมื่อกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ราคา ๑๐๐ บาท