เย็นสบายชายน้ำ

ชื่อพระราชนิพนธ์: 
เย็นสบายชายน้ำ
ภาพปก: 
รายละเอียด: 
เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เริ่มจากคุนหมิงถึงฉงชิ่ง แล้วประทับเรือพระที่นั่งล่องไปตามแม่น้ำแยงซี ทอดพระเนตรโครงการสร้างเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปกแข็งพิมพ์เมื่อพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ราคา ๔๐๐ บาท พ็อกเก็ตบุ๊คพิมพ์เมื่อมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐ ราคา ๑๕๐ บาท