มนต์รักทะเลใต้

ชื่อพระราชนิพนธ์: 
มนต์รักทะเลใต้
ภาพปก: 
รายละเอียด: 
เสด็จพระราชดำเนินเยือนหมู่เกาะทะเลใต้ ระหว่าง ๑๕ – ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙ ทอดพระเนตรกิจการและสถานที่ต่าง ๆ เริ่มจากประเทศสิงคโปร์ ปาปัวนิวกินี ราชอาณาจักรตองกา หมู่เกาะคุก สาธารณรัฐฟิจิ และหมู่เกาะโซโลมอน ปกแข็งพิมพ์เมื่อเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๐ ราคา ๔๐๐ บาท พ็อกเก็ตบุ๊คพิมพ์เมื่อพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ราคา ๑๕๐ บาท