ลาวตอนใต้

ชื่อพระราชนิพนธ์: 
ลาวตอนใต้
ภาพปก: 
รายละเอียด: 
เสด็จพระราชดำเนินเยือนภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙ ทอดพระเนตรกิจการและสถานที่ต่าง ๆ ในเมืองปากเซ แขวงจำปาสัก เมืองไซเสดถา แขวงอัตตะปือ บ้านดักจึง แขวงเซกอง พิมพ์เมื่อธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ปกแข็ง ราคา ๓๐๐ บาท พ็อกเก็ตบุ๊ค ราคา ๑๐๐ บาท