ยามลมหนาว (เล่ม ๑, เล่ม ๒)

ชื่อพระราชนิพนธ์: 
ยามลมหนาว (เล่ม ๑, เล่ม ๒)
ภาพปก: 
รายละเอียด: 
เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศโปแลนด์ เช็ก อิตาลี สโลวัก และฝรั่งเศส ระหว่าง ๑๓ – ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ เล่ม ๑ เป็นเรื่องของโปแลนด์ ส่วนเล่ม ๒ เป็นเรื่องของเช็ก อิตาลี สโลวัก และฝรั่งเศส ปกแข็งบรรจุกล่อง พิมพ์เมื่อธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ราคาชุดละ ๗๐๐ บาท พ็อกเก็ตบุ๊คบรรจุกล่องพิมพ์เมื่อมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ราคาชุดละ ๓๐๐ บาท