ข้ามฝั่งแห่งฝัน

ชื่อพระราชนิพนธ์: 
ข้ามฝั่งแห่งฝัน
ภาพปก: 
รายละเอียด: 
เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศอังกฤษ ระหว่าง ๔ – ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ต่อจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศฝรั่งเศส (สวนสมุทร) ปกแข็งพิมพ์เมื่อกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ราคา ๓๐๐ บาท พ็อกเก็ตบุ๊คพิมพ์เมื่อกันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ ราคา ๑๕๐ บาท