ไอรักคืออะไร

ชื่อพระราชนิพนธ์: 
ไอรักคืออะไร
ภาพปก: 
รายละเอียด: 
เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศมองโกเลีย ระหว่าง ๓ – ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ปกแข็งพิมพ์ครั้งแรกเมื่อธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ราคา ๕๐๐ บาท พ็อกเก็ตบุ๊คพิมพ์เมื่อมกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ราคา ๑๐๐ บาท