ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ

ชื่อพระราชนิพนธ์: 
ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ
ภาพปก: 
รายละเอียด: 
เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศฟิลิปปินส์ในวโรกาสทรงรับรางวัลแมกไซไซ ระหว่างวันที่ ๒๗ สิงหาคม – ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๔ ปกแข็งพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ราคา ๔๐๐ บาท พ็อกเก็ตบุ๊ค พิมพ์เมื่อพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ราคา ๑๐๐ บาท